Планирање/Дизајнирање и поставување на телефонски централи преку IP- voice over IP

Voice over Internet Protocol (VoIP) е еден вид на технологија која им овозможува на своите корисници да остваруваaт повици со користење на широкопојасен интернет, наместо со конвенционален или аналоген телефонски систем. VoIP работи со конвертирање на звук во дигитална говорна комуникација , а потоа го пренесува преку интернет . Значи, користејќи VoIP телефонски систем, вие во основа со помош на Интернет правите телефонски повици. Користење на системот ВоИП има неколку предности за многу бизниси.

url
url2

Преносливост

Практичноста и удобноста обезбедени од страна на VoIP систем е достапна во целиот свет. Со користење на било која интернет конекција, можете да го уклучите вашиот VoIP телефон, и ќе добиете сигнал. Без оглед на тоа каде сте . VoIP системи се исто така достапни преку е-маил или додека се патува. Едноставно се зима вашата слушалка или IP телефонот , и може да им се јавите на своите вработени или клиенти со ниска цена на повик.

Флексибилност

Со систем ВоИП , сеуште можете да го користите вашиот конвенционалните телефон и VoIP конвертор или VoIP телефонски адаптер.  VoIP конвертор личи на меморија – USB стик , кој лесно можете да го приклучиш кон било кој компјутер. VoIP конвертор ќе има сигнали кои произлегуваат од традиционалните или аналогни телефони, и таквите сигнали ќе бидат конвертирани во дигитални податоци кои можат да се пренесуваат преку Интернет . Компјутерот мора да биде вклучен за услугата да работи.

url1
voip

Мулти-Функционални

Настрана од правење на телефонски повици , исто така може да се спроведе видео повик преку вашиот VoIP телефон. Ова ви овозможува да останете во контакт со вашите соработници и клиенти да дискутирате за важни договори, работи, состаноци, фајлови, документи, агенди, без разлика каде се наоѓате. Дури и додека сте во странство да присуствувате на состаноци , се уште имате капацитет да присуствувате на други важни средби во матичната канцеларија , без да се грижите да сте физички присутни .

Grand SD Solutions Ви ги нуди следниве услуги :

  • Планирање – Дизајнирање и поставување на Телефнски централи преку ИП – voice over IP ,
  • Поставување на Локали на оддалечени локации со една централа , со што се зголемува контролата и трошокот за телефонски линии .
  • Fax to Mail инсталација , сетирање и обука за користење .
  • Инсталација на локал на мобилен телефон ( Андроид и ИОС ) и бидете достапни насекаде во светот , разговарајте без роаминг трошоци со вработените и останатте во Македонија.